Art

Name: Go, Go, Stop
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Desert Daycare
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Deserted Dreamer
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Family Outing
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Traffic Jam
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Swim
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Bliss
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Crossing
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Branch Out
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Closet
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Accent
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Powwow Woman
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Petals
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Lifeguard
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Pink, Pink Goose
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Headframe I
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Hey Peanut Butter!
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Wet Streets
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Bus Window
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Wet Light
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Neighbourhood
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Foliage
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Agave I
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Agave
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Hibiscus
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Majesty
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: MInt
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Blue Bike
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Repeat
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Shuffle
Artist: Eyoalha Baker

 

 

Name: Gold
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Digital
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Arch
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Diagonal City
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Rock in a Hard Place
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Water Grass
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Stretch
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Powwow Feather
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Water Grass
Artist: Eyoalha Baker

 

Lists
Name: Lists. Artist: Eyoalha Baker Image Size: 22X32.68 Famed Size: 29.25X39.93 Price: $550 email to order: eyoalha@gmail.com

 

Name: Colour Vibe
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Tied
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Poolside
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Shade
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Double Palm
Artist: Eyoalha Baker

 

Name: Crooked Car
Artist: Eyoalha Baker

 

 

Name: Dip
Artist: Eyoalha Baker